Umělecká intervence ve spolupráci s Ivanou Bíbrovou

Rok
2020

Dny otevřených ateliérů ve Velkém Meziříčí byly zahájeny v páteční podvečer 2. 10. 2020 a probíhaly každý den do 11. 10. 2020 v atriu bývalého luteránského gymnázia. Již po desáté Kraj Vysočina pořádal tuto akci, kdy bylo umožněno zhlédnout  tvorbu výtvarných umělců. Na nádvoří renesančního paláce byly realizovány instalace pěti autorů (Eva Pejchalová, Bořivoj Pejchal, Miroslav Štěpánek, Markéta a Petr Veličkovi). Instalační řešení akvarelových maleb bylo uskutečněno na základě participativního přístupu Ivany Bíbrové.

Ivanu jsem osobně poznala prostřednictvím jejího přátelství s mým tátou Bořivojem Pejchalem. Dále jsem se s ní setkávala při příležitosti příprav výstavy Dny otevřených ateliérů Velké Meziříčí 2020, kterou zahájila úvodním slovem. Hledání východiska pro vystavení akvarelových maleb menších formátů do prostoru historického objektu vycházelo z tvořivého dialogu s Ivanou. Během osobního rozhovoru poukázala na důležitost procesu malby akvarelem, který probíhal v případě vystavených maleb s náměty květin nebo rostlinných plodů ve vodorovné poloze na stole. Umělecká intervence byla tak realizována pomocí zapůjčeného stolu od spolku Společně VM, který byl dalším podporovatelem výstavy, a světle modrého ubrusu od Ivany.  Ubrus Ivany přinesl aspekt domácího prostředí a také její osobní vzpomínku. Látka bledě modrého odstínu byla v minulosti používána pro slavnostní stolování v jejím rodinném kruhu. Ivana ji však v poslední době výhradně používá pro kulturní a ekologické akce vedené sdružením Společně VM.

pejchalovaeva@seznam.cz | +420 721 328 021 | © Eva Pejchalová, 2019