Modré z nebe / Spolupráce / Ivana Bíbrová a Eva Pejchalová

Rok
2022

Modré z nebe představuje společné téma dvou autorek – Ivany Bíbrové a Evy Pejchalové. K termínu slavnostního zahájení výstavy, který byl určen na májovou neděli dne 1. 5. 2022, se výtvarnice soustředily na techniku akvarelové malby a také připravovaly více forem uměleckých intervencí. Šíře výtvarné práce pramenila ze společných nápadů, kdy pozornost věnovaly řešení specifického komorního prostoru kavárny s názvem Termoska na náměstí ve Velkém Meziříčí. Zde výstava bude probíhat do konce měsíce června.

Impulzem jejich spolupráce se stala symbolicky v roce 2020 bonboniéra Modré z nebe, která pro ně reprezentuje malou radost nebo mít ten kousek modrého z nebe. Součástí jejich rozhovorů byla také inspirující otázka: „Co znamená modré z nebe?“ Zda je to blankytně modré nebe nad hlavou, pralinka lahodné čokolády, úsměv na tváři nebo splněný sen? Snad každý se setkal s často opakovanými frázemi, jako jsou „snesu ti modré z nebe“nebo „být šťastný jako v sedmém nebi“.

Zpočátku se soustředily na téma oblohy, které zpracovávaly prostřednictvím akvarelové malby. Transparentní techniku si zvolily z důvodu, že poskytuje technické možnosti pro realistické zobrazení zvoleného námětu (např. odstíny modré barvy), ale také vytváří svobodný prostor pro ztvárnění vlastního vnitřního světa. Však nepouštěly se výrazně do hledání odpovědí nad společnou otázkou do odvětví fyziky. Zde se můžeme dozvědět, že díky slunečnímu působení a kyslíku ve vzduchu se obloha zbarvuje do různých odstínů modré barvy. Autorky se spíše se smyslem pro poezii zaměřily na ztvárnění námětů, jako jsou klenba oblohy, světlo, slunce a voda. Postupně se také koncentrovaly na prostorové objekty z papírů, které navazují na jejich malířské práce. V případě Ivany Bíbrové to jsou například motivy mraků nebo u Evy Pejchalové rozličné kulaté tvary, které tzv. padají z nebe.

Spolupráce vycházela z uměleckých zkušeností obou autorek a ze společného místa pro setkávání, kterým je jejich rodné město Velké Meziříčí. Ivana Bíbrová absolvovala na Pedagogické fakultě MU v Brně. Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti se zaměřením na český jazyk a výtvarnou výchovu na základní škole Sokolovská ve Velkém Meziříčí nebo usiluje v roli zastupitelky o rozvoj města. Eva Pejchalová absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze na ateliéru Malby a v roce 2021 završila studium doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V edukačním oddělení Galerie hl. města Prahy jako externí lektorka se věnuje aktivnímu zprostředkování výtvarného umění.

Podstatnou součástí výstavy se stalo slavnostní zahájení výstavy, kdy si výtvarnice zvolily první máj, aby podtrhly v tento romantický den poetické ladění výstavy a také prosté radosti ze setkávání, které jsou součástí vernisážové atmosféry. Autorky také ponechaly v prostoru kavárny knihu s názvem Modré z nebe v podobě interaktivního společného díla, kde může každý reagovat textovou nebo vizuální formou na téma Modré z nebe.

pejchalovaeva@seznam.cz | +420 721 328 021 | © Eva Pejchalová, 2019