Domácí práce

Rok
2013

Performance Domácí práce vznikala během skupinové výstavy I v kávové lžičce se odráží slunce. Docházela jsem do prostoru ateliéru Ladislava Šalouna, kde jsem si zašívala a opravovala oblečení.

Výstava I v kávové lžičce se odráží slunce s působivým instalačním řešením rozvíjela sofistikovanou síť vzájemných vztahů, asociací a propojovala historicky relativně vzdálený obraz s díly současného nebo nedávného umění. V této struktuře krystalizovala rozličná témata: téma identity, genderu, vztahu jedince ke společnosti, hranice i překrývání veřejného a soukromého, vztah člověka k věcem, které ho obklopují.   

pejchalovaeva@seznam.cz | +420 721 328 021 | © Eva Pejchalová, 2019