Spolupráce edukačního oddělení Galerie hl. města Prahy s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji (2022)

Motýlí čas

8. 4. - 22. 5. 2022

Galerie hl. města Prahy ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji

Výstava výtvarných prací situovaná do foyer unikátního tropického skleníku Fata Morgana představuje spolupráci edukačního oddělení Galerie hl. města Prahy s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji. Výtvarná realizace vznikala v ateliérovém zázemí edukačního centra v Colloredo-Mansfeldském paláci během doprovodných programů GHMP (od února do března tohoto roku). Do výstavní akce byli zapojeni účastníci výtvarných dílen pro dospělé a seniory i členové výtvarného kroužku GHMP. Edukační aktivity byly zaměřeny na široké spektrum výtvarných technik (akvarelová malba, grafická technika suché jehly a prostorová realizace) a soustředily se na instalaci výsledných děl do vstupní haly skleníku Fata Morgana k výstavě Motýli. Botanická zahrada poskytla pro tento projekt inspirativní materiály exotických motýlů, které přinesly podněty k tvorbě a také souvislost s tématem po odborné stránce.

Záměrem výtvarných dílen bylo také seznámit účastníky edukačních programů s tvorbou zvolených autorů, jejichž díla jsou součástí umělecké sbírky GHMP a kteří se soustředí na téma motýlů (např. Vladimír Boudník, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří John, Naděžda Plíšková, Lev Šimák nebo Max Švabinský). Bylo poukázáno na rozličné postupy ztvárnění pomocí výtvarné tvorby (kresebné studie, aplikování vlastní imaginace, posouvání námětu do abstrahované nebo geometrické formy aj.), na spektrum výtvarných technik nebo na propojování podnětných impulzů z oblasti umění a ze samotné přírody.

Výrazným myšlenkovým zdrojem se také stala publikace s názvem Motýlí čas z roku 1953, která obsahuje ilustrace Maxe Švabinského s poetickým doprovodem Františka Hrubína. Uvedená kniha také napomohla v procesu hledání pojmenování této výstavy. Propojování zvoleného tématu v publikaci prostřednictvím jazykové imaginace společně s výtvarným ztvárněním (opakované objevování kreseb motýlů Maxe Švabinského) vyústilo k opětovnému zviditelnění tohoto titulu. Tato výstava s názvem Motýlí čas tak navazuje na výstavní realizaci pojmenovanou Na křídlech fantazie od vedoucí edukačního oddělení GHMP Lucie Haškovcové z roku 2008. V tomto období zde vystavila výtvarné práce dětí různých věkových kategorií (MŠ Parléřova, MŠ Národní, MŠ Španělská, ZŠ Hanspaulka a členové výtvarného kroužku GHMP).

Koncept výstavy se orientuje na motivy rozmanitých druhů motýlů a na blízká témata. Samotný motiv motýla přinesl symboliku životního principu (pomíjivost, proměna aj.) nebo úzkou spojitost s rostlinami a květinami. V rámci výtvarných programů byla pozornost také zaměřena na námět motýlích křídel, který evokuje nadhled, křehkost, vzdušnost, volnost, naději nebo lehkost. Výtvarné ztvárnění se také koncentrovalo na jejich vizuální stránku z pohledu barevnosti, živosti, pestrosti a struktury. V průběhu realizace výtvarné práce tak bylo umožněno soustředit pozornost na nekonečnou imaginaci, hravost či kreativitu.

Výstava pod názvem Motýlí čas reflektuje sdílení tématu „motýli“ mezi GHMP a BZ HMP, které přineslo mimo jiné i odlehčení v dnešní nesnadné době. Velké poděkování patří Botanické zahradě hl. města Prahy v Troji za obohacující spolupráci.

 

Součinnost na výstavní realizaci Motýlí čas

Eva Pejchalová / externí edukátorka výtv. dílen pro dospělé a seniory GHMP / realizace výstavního projektu

Lucie Haškovcová a její tým / vedoucí Edukačního oddělení GHMP / iniciace, podpora a odborná spolupráce

Markéta Slachová Goldová a Veronika Stojanovová / interní edukátorky GHMP / kreativní spolupráce

Linda Lynn / absolventka a externí konzultantka PedF UK v Praze / kreativní a odborná spolupráce

Karolína Soukupová / studentka PedF UK v Praze / kreativní spolupráce

Eliška Astlová / studentka na Art and Design Institut v Praze / kreativní spolupráce

Bohumil Král / klempíř a kovotepec z Tábora / kreativní spolupráce

Marian Kay / výtvarník a designer / kreativní spolupráce

kolem 100 účastníků z výtv. dílen pro dospělé a seniory GHMP / autoři výtvarných prací

účastníci výtv. kroužku GHMP / autoři výtvarných prací

Igor Pejchal / jazyková redakce

Soubory ke stažení

pejchalovaeva@seznam.cz | +420 721 328 021 | © Eva Pejchalová, 2019