Ateliér pro dospělé a seniory, Galerie hlavního města Prahy (od 2014)

Ateliér pro dospělé a seniory představuje galerijní edukaci, kterou realizuji od listopadu 2014 v Galerii hlavního města Prahy. V rámci výtvarných dílen se soustřeďuji na doprovodné výtvarné programy orientované na výstavy, na stálé sbírky a na objekty galerie. Během galerijní animace také rozvíjím umělecké postupy z oblasti umění spolupráce. Pro rozvoj výtvarných workshopů jsou podpůrné spolupráce s pravidelnými účastníky dílen, s kolegyněmi GHMP nebo s umělci.

Instagram: @vytvarne_dilny_eva_pejchalova

Facebook: https://www.facebook.com/V%C3%BDtvarn%C3%A9-d%C3%ADlny-Eva-Pejchalov%C3%A1-2260979307462987/

 

Rezervace / září 2020 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tLD4GKT-OattVHMSWFAI_ofSLWOEnZMXL0jR5PuHu-I/edit#gid=0  

 

 

 

 

pejchalovaeva@seznam.cz | +420 721 328 021 | © Eva Pejchalová, 2019