Společný akvarel s Oliverem (2018–2019)

Publikováno dne Ne, 13.10.2019 - 21:25

Impulzem pro spolupráci s Oliverem bylo jeho vyprávění o studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které představuje jeho důležitý životní mezník a změnu jeho dosavadního života v Praze. Během osobního povídání a vzájemné elektronické korespondence o novém studijním prostředí, ke kterému si Oliver začal vytvářet silnou sociální vazbu, vznikaly přípravné materiály v textové, kresebné a malířské formě. Výtvarné záznamy se staly podnětem pro společnou malbu akvarelem, kterou jsme začali realizovat 13. října 2018 na základě Oliverova mluveného popisu a kreseb travertinových obkladů ve vestibulu jeho fakulty. V průběhu společné malby jsme řešili postupy pro pozadí, jednotlivé plány, uspořádání a rytmus vizuálních prvků obrazu vedle samotné techniky akvarelu. Oliver začal postupně přidávat i jednotlivé detaily (prasklinky a bublinky). Společně jsme podobu akvarelu dokončili 11. září 2019. V průběhu malby se vzájemně prolínala má malířská tvorba a Oliverovo studium práv, která momentálně studuje třetím rokem.

Umělecký projekt vznikl v rámci disertačního projektu Sociálně angažované projekty v kolaborativním umění.

pejchalovaeva@seznam.cz | +420 721 328 021 | © Eva Pejchalová, 2019